ZAŁOŻENIE NEGATYWNEJ TREŚCI

Tworzenie hipostaz jest mitotwór- czością, wytworem zaś mitotwórczości są wszelkie tzw. przedmioty idealne, które to pojęcia zwalczał w swych pracach prof. Kotarbiński.Przedmiot idealny definiujemy jako «to, co miałoby istnieć inaczej niż jako aktualny lub potencjalny przedmiot czyjegoś postrzeżenia lub czyjegoś pomyślenia». Można to sformułować po łacinie: „id quod non per- cipitur neque potest percipi sensibus neque instrumentis et quod praesumitur esse (existere) aliter (alio modo) quam cuiusvis cogitatio”. Nieist­nienie przedmiotów idealnych jest założeniem, na którym oparty jest poniższy skrótowy przegląd dualistycznych koncepcji rzeczywistości.Prócz tego założenia treści negatywnej jeszcze jedna w tym wstępie teza — pozytywna. Język jest jedną z form czynnego istnienia i czynnego zachowania się człowieka w środowisku społecznym  językoznawstwo zaś, zgodnie z pojmo­waniem Baudouina de Courtenay, jest jedną z odmian nauki o człowieku.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!