ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE W JĘZYKOZNAWSTWIE I FILOZOFII

Semantyka jest semantyką niezależnie od tego, czy ją uprawia filozof czj językoznawca. W Słowniku terminologii lingwistycznej Marouzeau zacytowana jest znana definicja słowa (wyrazu) sformułowana przez Meille- ta: „Un mot resulte de Fassociation d’un sens donnó a, un ensemble de sor.s donnę susceptible d’un emploi grammatical donnó” — ‚wyraz jest wynikiem skojarzenia pewnego znaczenia z zespołem pewnych brzmień przydatnym do pewnego gramatycznego użycia’. Wszystkie cechy wyrazu są w tej definicji fakultatywne — to zresztą stanowi jej zaletę. Zacytowaną definicję opatrzył Marouzeau komentarzem: „Cette formule conęue en ter mes assez genóraux pour pouvoir s’appliquer a. toute langue fait apparaitre la difficulte de proposer une definition precise du mot” — ta formuła ujęta w terminach dostatecznie ogólnych, żeby się dała stosować do każdego języka, jest widocznym dowodem tego, jak trudno zaproponować ścisłą definicję wyrazu’.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!