W TOKU ROZMOWY

Poza tym w toku zwykłej rozmowy nie zdradzał niczym, że ma jakieś odchylenia od normy w zakresie językowym. Można stwierdzić, że w jego psychice urwała się więź, łącząca przedmioty z nazwami, że nastąpiło rozkojarzenie przedmiotów i nazw, i takie sformułowanie może w opinii niektórych uchodzić za interpretację zjawiska noszącego nazwę afazji nominatywnej. W istocie ta werbalna interpretacja nie wyjaśnia nic. Ów mężczyzna miał nowotwór w mózgu, po którego usunięciu zdol­ność kojarzenia nazw z przedmiotami odżyła na czas pewien, niestety na. krótko, bo nastąpił przerzut, który stał się przyczyną śmierci pacjenta. Zagadnienie lokalizacji mózgowej funkcji psy etyczny eh organizmu jest zagadnieniem niezmiernie złożonym, nie nadającym się do uproszczeń, ale jednocześnie jest to zagadnienie, którego pomijanie jest skazywaniem się na stan niewiedzy i rezygnacją z nadziei wydobycia się z tego stanu.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!