W TEORETYCZNYCH WYPOWIEDZIACH

W teoretycznych wypowie­dziach o języku „systemowy” może oznaczać jedynie „środowiskowy”, „środowiskowy” zaś oznacza: właściwy stanowiącym określoną wspólnotę ludiiom. Poznawać normę językową możemy jedynie badając język jako proces społeczny, tj. w jego mownych (ustnych lub pisemnych) przejawach. Każda norma językowa istnieje jedynie o tyle, o ile przesądza o użyciu przez mówiących danym językiem określonych form. Prawidłowość pro­cesów językowych jest prawidłowością tego samego rodzaju, jakie istnieją w innych dziedzinach życia społecznego: uwarunkowanie przyczynowe faktów językowych nie jest bardziej ścisłe, niż uwarunkowanie przyczy­nowe innych faktów socjalnych.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!