W POCZĄTKOWYCH UWAGACH

W początkowych uwagach mówiłem o tym, że słowa są niedoskonałymi przewodnikami wrażeń, że są one środkami za pomocą których wierne przekazanie na przykład obrazu wzrokowego nie jest możliwe. Słowa stają się aluzjami do treści wrażeń wzrokowych, o tyle tylko docierającymi do odbiorców tych słów, o ile istnieją w nich odpowiednie apercepcje, to zna­czy, o ile ci odbiorcy mogą sobie ze swego doświadczenia przypomnieć coś, do czego dany wyraz ma się odnosić — coś, co może być bodźcem urucha­miającym odpowiedni odruch warunkowy. Stąd wynika, że możliwość poro­zumienia za pomocą słów istnieje tylko dla takich ludzi, którzy mają za sobą jakieś wspólne doświadczenia, bo tylko tacy bidzie używając wyrazów przypominają sobie.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!