UJŚCIE ZDOLNOŚCI

Jeżeli mówię słońce świeci, to nie po to, żeby dać ujście swojej zdolności łączeniai podmiotu z orzeczeniem i realizowania tego typu struk­tury składniowej, ale po to, żeby przekazać komuś informacje o fragmencie widzianego przeze mnie świata, czyli o tym, że słońce świecie. To elementar­nie proste zdanie można tłumaczyć na różne języki: le soleil brille, cojnme ceinT, the sun is shining (w tym wypadku orzeczenie ma formę swoistą, uwydatniającą konkretną, aktualną treść zdania), die Sonne scheint — te zdania mają tę samą obiektywną treść, którą każdy odbiorca którego­kolwiek z tych zdań przeżywa w podobny sposób. O ich sugestywności, o  sile ich oddziaływania stanowi ich prostota, bezpośredniość związku z tym, do czego mają się one odnosić. (Te właśnie słowa: „die Sonne scheint…” wypowiada w pewnej chwili Faust i pod wpływem ich ożywczej treści porzuca myśl rozstania się ze światem: „…die Erde hat mich wieder”).

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!