TRADYCJA I FORMA

Tradycyjna i mająca określone znaczenie forma neutralny jest wypierana przez formę neutralistyczny: kraje neutralistyczne. W tym wypadku mogłaby wchodzić w grę sprawa nieznacznej różnicy znaczenia między formami na -ny i formami na -istyczny, ten jednak, kto używa formy neutralistyczny, robi to nie dlatego, że powoduje nim chęć precyzyjnego wyrażania swej myśli, ale dlatego, że ulega naciskowi modnych form. Naturalny znaczy zupełnie co innego niż naturalista, rzeczywistość naturalistyczna jest nonsensem, jeżeli ma oznaczać to, co znaczy rzeczywis­tość naturalna (rzeczywistość po prostu byłaby zapewne jeszcze lepsza). Jednakże ten nonsens — rzeczywistość naturalistyczna — wynotowałem z pewnego tekstu. Psychologowie znają zjawisko, które Janet nazywa intoksykacją leksykalną; można by też mówić o intoksykacji sufiksalnej.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!