STOSUNEK FAKTU JĘZYKA DO MOWY

Stosunek faktu języka do faktu mowy nie jest niczym innym, niż stosunkiem określonego typu zachowania do czyjegoś zachowania jednost­kowego w określonym wypadku. Wspólnym mianownikiem, do którego sprowadzają się oba pojęcia (fakt języka i fakt mowy) jest pojęcie zacho­wania się. Fakty języka nie istnieją w sobie, lecz jedynie jako potencjalne fakty mowy, tj. jako uwarunkowane przez stosunki społeczno-przestrzen­ne  procesy obcowania ludzi ze sobą, a ich badanie nie może opierać się na czymś innym niż obserwacja tych procesów.Typy struktur językowych — to nie kształty geometryczne, nie przed­mioty idealne , lecz wzorce zdolne do mobilizowania zachowania języko­wego mówiących danym językiem jednostek, istniejące jedynie o tyle, o    ile wywierają ten mobilizujący wpływ.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!