SPRAWDZIAN FORMALNY

Ten sprawdzian formalny oddaje pewne usługi. Me można jednak interpretacji znaczeniowej wyrazów ograniczać tylko do jego relacyj kontekstowych, bo jak trafnie mówi Bertrand Russell (cytuję za Schaffem): „Słowa są po to, by można było zajmować się przedmiotami innymi niż słowa”. Traktowanie wyrazu transformacja jako znaczącego tyleż co interpretacja znaczeniowa jest pewnym jego nadużywaniem. Pokój stołowy to ‚pokój, w którym jest stół; definicja znaczeniowa przy­miotnika .stołowy ma uwydatniać relację stołu i pokoju, inaczej — i ogól­niej — ma uwydatniać relację między desygnatem podstawy słowo­twórczej przymiotnika (stół), a desygnatem wyrazu określanego przez przymiotnik (pokój).

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!