PRAWA OGÓLNE W SŁOWNICTWIE

Baudouin de Courtenay z właściwą sobie rozległością horyzontów stwierdzał po prostu, że tylko językoznawstwo ogólne może pretendować do rangi dyscypliny naukowej: „Językoznaw­stwo ogólne—pisał niegdyś — to po prostu językoznawstwo”, i nie można nie zgodzić się z tą formułą: jeżeli istnieje jakaś dziedzina, do której bez zastrzeżeń mogą się odnosić słowa Bacona, to jest nią na pewno języko­znawstwo. Wynika to z samego charakteru języka, którego podstawowa, w każdym razie w zakresie słownictwa, jednostka, to znaczy wyraz, ma przede wszystkim charakter ogólny: każdy wyraz da się zastosować do klasy desy gnatów i właśnie dlatego może on służyć do oznaczania desygna- tów jednostkowych. Stół jest to stół, jakikolwiek stół, a nie ten stół. Jeszcze ogólniejszą funkcję mają zaimki wskazujące (ten, ta), których zakres jest praktycznie nieograniczony.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!