PORUSZAJĄCA SIŁA

Nie ma siły, która być mogła bardziej poruszać naprzód naukę niż dyna­mika indywidualnej myśli żywo reagującej na świat, usiłującej ten świat rozumieć i opanowywać go. Żeby sprzyjać w tym środowisku, w którym się jest, postępowi nauki, należy wzmagać w skali społecznej właściwe każdemu organizmowi ludzkiemu reaktywność i plastyczność, przeciw­działać wszelkim tendencjom do ekskluzywności i kapliczkowości w środo­wiskach naukowych, wszelkiegmu styli styczno-naukowemu zmaniero­waniu. Zagadnienie poznawczej funkcji języka jest kopułą, pod którą się mie­szczą zagadnienia nie tylko językoznawcze, ponieważ język ex definitiom jest jedną z form zachowania się człowieka w środowisku społecznym, człowiek zaś jest istotą, której cechą podstawową jest jedność bio-psycho- socjalna.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!