NIEFORTUNNA TROSKA

W związku z tym Lalande cytuje słowa Le Eoy: „Niefortunna troska o rygoryzm i precyzję wyjaławia skuteczniej niż brak wszelkiej metody”.Zasługują na przypomnienie słowa Kartezjusza: „Si de verborum signi- ficatione inter Philosophos semper conveniret, fere omnes illorum contro- versiae tollerentur” — ‚gdyby nastąpiła zgoda między filozofami co do znaczeń wyrazów, to prawie wszystkie spory między nimi ustałyby . Tę samą myśl wypowiadał jeden z oponentów Kartezjusza, Gassendi: „C’est le plus courent sur les mots que disputent les philosphes, ąuant au fond des choses, il y a au contraire une grandę harmonie entre les theses les plus importantes et les plus celebr es” — ‚dyskusje toczące się między filozofami dotyczą najczęściej słów, co do istoty rzeczy, wprost przeciwnie, panuje wielka harmonia w zakresie tez najważniejszych i najbardziej znanych’.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!