JEDNA Z ISTOTNYCH FUNKCJI

Jedną z bardzo istotnych, a w gramatykach nie uwydatnianych, funkcji artykułu jest funkcja polegająca na ustalaniu pewnej formy lub pewnych połączeń form w kategorii rzeczowników, to znaczy funkcja, w której można określić artykuł jako formant rzeczownikotwórczy. Fun­kcja ta jest widoczna w takich obocznościach, jak fr. aller — Taller, wł. mangiare — il mangiare, ang. to run — the run, niem. gehen — das Gehen. Artykułowi odpowiada w tych wypadkach pod względem funkcjonalnym w języku polskim zespół tych cech formalnych, którymi różni się rzeczownik od czasownika: ang. to run — poi. biec, ang. the run — poi. bieg. Angielska partykuła to jest właściwie artykułem czasownikowym symetrycznie od­powiadającym artykułowi rzeczownikowemu the.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!