IDIOMATYCZNOŚĆ JĘZYKÓW

Przez idiomatyczność języków można rozumieć ogólnie ten zespół predyspozycji do swoistych sposobów reagowania na rzeczywistość pozajęzykową, który jest właściwy ludziom mówiącym pewnym językiem i który ich różni od ludzi mówiących innymi językami. Język jest nie tylko zwierciadłem, w którym się odbija świat, ale i pryzmatem, w którym obrazy świata zała­mują się w szczególny sposób. Badanie myślenia językowego pod tym lif tem może stanowić przedmiot porównawczej typologii języków. Ude­rzająco trafne, oparte na najprostszej bezpośredniej intuicji i na zdrowym rozsądku są słowa, które wypowiedział o słowach Bertrand Russell (cytuję w przekładzie): „słowa są po to, żeby za ich pomocą mówić o czym innym niż słowa”.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!